Ooops! We noticed you're browser isn't compatible...Sadly, it means you're missing out on the best our site has to offer (and some important bits may not work at all). This is easily fixed though! Upgrade to the latest version of Internet Explorer here.

Det nytter

Mange mennesker engasjerer seg slik at visjonen vår kan bli en virkelighet. "Frie, fullverdige liv for barn som er offer for krig og konflikt". Sammen arbeider vi for at dette skal bli en relaitet. Bak hvert av tallene nedenfor, finnes et menneskeliv som er blitt berørt av det engasjementet og den generøsiteten som givere viser for å bedre barns livsvilkår.

LES MER

Bærekraftig utvikling

Partners hjelper loakalsamfunn i Burma/Myanmar med ressurser slik at de kan hjelpe seg selv. Et eksempel på dette, er landsbyer som starter småbedrifter som igjen drifter skolen i landsbyen. Opplæring i metoder som øker risproduksjonen, og som har fokus på økologiske landbruksmetoder, er et annet eksempel. Et tredje eksempel som har bedret helsen i landsbyene betydelig, er opplæring av medisinsk personell og tilgang på medisiner og utstyr til landsbyklinikker i Shanstaten nord i landet.

Årlige pågang til klinikkene er redusert med 50 % i områder hvor helsepersonell er plassert

Vårt prosjekt, The Village Health Worker, har trent 50 lokale helsearbeidere og 9 helseledere i å formidle sykdomsforebyggende tiltak og førstelinje-helsetjenester til mennesker som bor i femti isolerte landsbyer i Karen-staten. Gjennom kontinuerlig opplæring, utlevering av medisin og undervisningsmateriell, har landsbyklinikker registrert en vesentlig nedgang i antall saker siden prosjektet ble startet i 2010. En av klinikkene har gitt tilbakemelding om et fall, fra et årlig gjennomsnittlig på 2500 tilfeller, ned til 515 tilfeller i 2014.

Heio Hom er med på å redde liv.

20 år gamle Heio Hom har opplevd store utfordringer i livet. Dette inspirerer henne til å helpe menneskene i sin egen landsby og sikre at barn har tilgang til nødvendig helsetjenester.

Les Heio Homs historie

Når du møter Heio Hom møter du ei sol. Bak et skinnende smil og øyne fulle av håp, er en sterk vilje som mange ganger er blitt utfordret av de prøvelsene hun møtte da hun vokste opp på landsbygda i Shanstaten i Myanmar/Burma.

”Livet i landsbyen var kontrollert av den burmesiske hæren. Det var mye vold og vi var ofte redde,” sier hun og tenker på vanskelighetene ved å vokse opp i et militærdiktatur. ”Det var vanskelig å få en utdanning siden landsbyen min ikke hadde skole. I 2009 gikk jeg på skole i en annen landsby som lå ganske langt unna min egen. Det var meningen at jeg skulle fullføre 9. trinn, men jeg måtte avslutte fordi foreldrene mine ikke hadde råd til å betale skolepengene.”

Som så mange andre unge i Shanstaten, var Heio Hom tvunget til å avslutte utdanningen og dra hjem til landsbyen sin fordi familien ikke hadde råd til å betale for henne. Dette gav moren hennes stor sorg. Moren trodde sterkt på at en god utdanning var den beste måten å sikre datteren et godt liv. Ikke lenge etter at Heio Hom var kommet tilbake, fikk moren hennes svært lavt blodtrykk, en tilstand som ikke kunne behandles fordi det ikke fantes noe helsetilbud tilgjengelig i landsbyen eller i de omliggende områdene.

Det manglende helsetilbudet til Heio Homs mor er ikke et enestående tilfelle. Selv om landet gikk over til en sivil regjering i 2011, så er den burmesiske regjeringen fremdeles i konflikt med landets etniske minoriteter. Regjeringen har hverken vist vilje til, eller kapasitet til å utvikle landets helsesystem. Bare 2% av nasjonalbudsjettet brukes på helse. Et resultat av dette, er at helsetilbudet i landet er svært underutviklet og i noen områder ikke-eksisterende.

Medisinstudentene på treningssenteret

”Shan Medical Training Project” startet i 2008 da visjonen om å starte et læringssenter som ville trene unge helsearbeidere, ble satt ut i livet.Siden den tiden har Partners vært en del av shanfolkets arbeid for å bygge opp et fungerende helsesystem.

Heio Hom fikk høre om denne muligheten, og med sin mors velsignelse dro hun avsted for å delta på et kurs som hun håpte kunne hjelpe henne å forstå morens sykdom. Det var ingen lett reise. Treningssenteret lå langt unna Heio Homs landsby og det tok henne 27 dager å kommer seg dit. Mesteparten av veien gikk hun på beina. Men den vanskelige reisen var verd det. Nå har hun vært på treningssenteret i 2 år og har snart fullført opplæringen. Hun kan i dag kalle seg en helsearbeider. ”Det beste ved denne opplæringen var å forstå hva høyt blodtrykk er,” sier hun med et tilfredsstilt blikk. Hun vet at nå har hun den kunnskapen hun trenger for å behandle morens blodtrykksproblemer. ”Så snart jeg har fullført opplæringen her, ønsker jeg å dra tilbake til landsbyen min og starte en klinikk. Det finnes 14 eller 15 landsbyer i nærheten som ligger langt unna byen.”

Det som inspirerer oss til å fortsette å investere i dette prosjektet er studentenes inderlige ønske om å tilby helsetjenester til de menneskene som ikke har denne tilgangen. Frem til i dag har prosjektet lært opp over 300 helsearbeidere. Overgivelsen til disse unge menneskene fra shanfolket er forbilledlig. Slik som Heio Hom, er de alle svært overgitt til å gi lokalsamfunnene tilgang til helsetjenester.

Vi trenger din hjelp slik at vi kan gi opplæring til enda flere helsearbeidere som kan hjelpe syke barn og lokalsamfunn uten tilgang til helsetjenester.

Styrke familier

Partners samarbeider med sivilt samfunn for å styrke familier og lokalsamfunn. Vi deltar i å utvikle samfunns institusjoner, vi arbeider for trygge omgivelser å vokse opp i, og sikrer at barna får gå på skole og deltar i å utvikle samfunnsinstitusjoner.

Siden 2006 har det vært en økning i antall barn som får gå på skole i Karenstaten.

I samarbeid med andre organisasjoner driver Partners utdanningsprosjekter i Karenstaten. Siden prosjektet startet i 2005 ser vi at antall lærere som forlater skolene er halvert og antallet elever er mer enn doblet. I skoleåret 2013-2014 bestod prosjektet av 141.632 elever og 5.948 lærere på 1.258 skoler.

graph showing increase in student attendance at supported schools

Gwee Gwee går nå på skole.

Gwee Gwee er 8 år. Hun er smart og liker å synge og danse. Siden foreldrene hennes er fremmedarbeidere fra Myanmar, var det å gå på skole ikke en mulighet for henne. Men det var før Pi Pranee besøkte familien hennes.

Les historien

Faren til Gwee Gwee heter Than Dtung og tar dagjobber på ulike byggeplasser i grensbyen Mae Sot vest i Thailand. Moren hennes jobber på en fabrikk i samme by. Gwee Gwee bor sammen med foreldrene sine, tre søsken og bestemoren i et hus laget av bambus i utkanten av byen. Hit kom de fra Myanmar for åtte år siden på jakt etter arbeid og et bedre liv. Selv om de har klart å skaffe seg arbeid og skape seg et liv i Mae Sot, er det alltid en underliggende frykt for at retten til opphold i Thailand skal bli ugyldig.

I den senere tid har familien opplevd mange vanskeligheter. For fire måneder siden fødte moren til Gwee Gwee sitt fjerde barn. Hennes 10 år gamle bror har hjerteproblemer og bestemorens helse blir stadig dårligere og hun glemmer ting oftere enn før. Moren måtte slutte i fabrikkjobben for å ta seg av familien og det overlot til Than Dtung å forsørge 7 personer på en fremmedarbeiderlønn som er omkring $5 (ca 40 kr) om dagen

Gwee Gwee er åtte år. Hun elsker å gå i kirken og deltar på søndagsskolen hver søndag. Hun er smart, og lærer seg raskt sangene de synger i kirken. Hun synger med høy og klar stemme og danser gjerne. Hun elsker å hjelpe til og du ser henne ofte være med på å ta oppvasken etter kirkens fellesmåltid på søndager.

Pi Pranee ha vært en del av Partners teamet i over 7 år og hun kjenner Gwee Gwee godt. Pi Pranees ektemann er pastor i menigheten og begge tilbringer mye tid i lokalmiljøet. De kjenner både den klare sangstemmen og familien til Gwee Gwee. Pi Pranee og ektemannen tar ofte turen innom huset hvor de bor for å hilse på, oppmuntre familien og høre om det er noe de kan hjelpe dem med.

Gwee Gwee og familiens hjem i Thailand

En ettermiddag da de besøkte Gwee Gwee og familien hennes fortalte de Pi Pranee at pengene de tjente ikke strakk til. De hadde til nå fått kreditt på maten de kjøpte i den lokale butikken, men nå var gjelden blitt så høy at det ikke var mulig å tilbakebetale. I tillegg ble de umulig å sende alle barna på skole når bare en av de voksne arbeidet. Gwee Gwee måtte slutte på skolen i en alder av bare 8 år.

Pi Pranee skjønte at her kunne Partners hjelpe. Gwee Gwee får nå betalt skoleavgiften og får transport til skolen hver dag. Hun har skoleuniform og sko, og klær slik at hun kan delta i sportsaktiviteter. For bare 450 kr har hun nå fått tilbake muligheten til å gå på skole. Hun vet at hun er elsket og ikke glemt.

Vi kjenner denne familien. Vi vet hvor hard de arbeider for å få endene til å møtes. Vi vet hvor takknemlige de er for å kunne sende Gwee Gwee på skolen. Dette prosjektet betyr en stor forskjell for Gwee Gwee. Sannsynligheten er stor for at hun vi kunne bidra til å bygge den nye Myanmar i stedet for å ende opp i prostitusjon eller annen utnyttelse. Alt dette fordi hun får en utdaninge. Vi er takknemlige for at vi får investere i utdanning. Både i prosjekter som skaffer utstyr til skoler i områder over hele Myanmar, og i livet til ei lita jente og hennes familie.

Vi trenger din hjelp for å nå ut til enda flere barn som lever i fattige familier og som risikerer å ikke få gå på skole.

Nødhjelpsarbeid

Til tross for positive endringer mot demokrati og fred, så lever fremdeles tusenvis av mennesker i Mynamar/Burma fremdeles i frykt og desperasjon. For mange er det fremdeles et daglig strev å skaffe mat og medisiner, og muligheten for utdanning er for mange fremdeles begrenset. Det er i slike situasjoner Partners er overgitt til å hjelpe.

Kachinstaten

I følge FN er mer enn 100.000 mennesker internt fordrevne på grunn av den pågående konflikten med den burmesiske hære i Kachinstaten og nord i Shanstaten. I tillegg til mangel på mat, husly og svært begrenset tilgang på medisiner, er det rapporter om angrep, voldtekter og drap utført av den burmseiske hæren i Katchinstaten. Partners har delt ut månedlige matrasjoner, nødhjelp til mennesker på flukt og i tillegg delt ut luer som er strikket av mennesker fra hele verden.

Antall mennesker som mottok hjelp: 26.316 Forsyninger som er delt ut:
Ris
Klær
Opplæring
i effektive landbruksteknikker
Opplæring i
samfunnsbygging

Karenstaten

Til tross for fremgang i fredsprosessen, har lite endret hverdagen i jungelen i Karen-staten. For de fleste er det en daglig kamp å finne nok mat til å overleve. Selv om Partners jobber kontinuerlig med å bidra til økt matproduksjon og landbruksutvikling i Karen delstat, er det noen som rett og slett ikke kan få tilgang til nok mat på egenhånd. Partners er også med og støtter den nyopprettede helsetjenesten i delstaten, gjennom å bidra med medisin til syv mobile helseklinikker som betjener omkring 30.000 mennesker.

Antall mennesker som mottok hjelp: 31.620 Forsyninger som er delt ut:
Ris
Husly
Medisin
Klær

Rakhinestaten

Den pågående tilbakemeldingen fra nødhjelpsteamene våre i Rakhine, i løpet av de siste 12 månedene, er at det er en voksende følelse av håpløshet blant de omkring 150.000 internt fordrevne Rohingya som bor i leirer nær Sittwe. Det som opprinnelig var provisoriske tilfluktssteder for mennesker på flukt fra konflikten, har utviklet seg til store leire. Det er en voksende følelse av varighet og håpløshet i leirene. Til tross for en tung tilstedeværelse av politi og løpende rapporter om overgrep, har vi distribuert nødvendige matforsyninger, gitt utdanningsstøtte for barn, telt for ly og frø til å dyrke mat som kan gi ekstra inntekt for familier.

Antall mennesker som mottok hjelp: 20.000+ Forsyninger som er delt ut:
Ris
Grønnsaker
Husly
Husdyr

Vi trenger deg for å fortsette arbeidet

Mange menneskeliv er berørt på grunn av generøsiteten til våre givere, og det er fremdeles mange som trenger hjelp. Vi har tre måter du kan hjelpe på for å skape en forskjell.

Take Action