Om

Partners er en internasjonal hjelpeorganiasjon som kjemper for frie, fullverdige liv for barna i Burma, et land som er sterkt preget etter 60 år med borgerkrig og militærdiktatur. Partners ble startet av Oddny (Norge) og Steve (USA) Gumaer etter et besøk i en flyktningeleir i 1995

VÅRT ØNSKE OG HÅP

Samfunn som lever sammen i forsoning og fred.

VÅRE VERDIER

Vi baserer arbeidet vårt på kristne verdier. Jesus er et forbilde på et liv i nestekjærlighet, og vi ønsker å formidle dette.

Vi søker rettferdighet. Vi hjelper fattige og de som er berørt av konflikter i Burma. Vi vil styrke enkeltpersoner og lokalsamfunn og sammen skape løsninger som varer. Vi vil være med å gi en stemme til de undertrykte og de fattige. Vi vil ha en forandring i Burma.

Vi er forpliktet til fellesskap. Når vi jobber sammen, oppnår vi mer enn når vi er alene. For oss er hvert enkelt menneske like viktig. Vi vektlegger teamarbeid i samarbeidet vi har med staben, støttespillerene og mottakerene våre.

Vi vil lære. Vi ønsker å se en forandring i livene til menneskene vi hjelper. I tillegg til dette ønsker vi selv å utvikle og forandre oss.

Vi bryr oss om hele mennesket. Vi arbeider for å øke flykningenes fysiske, mentale, sosiale, emosjonelle og åndelige velferd. Vi hjelper alle mennesker uavhengig av religion, etnisitet eller kjønn.

Vi tar ansvar. Vi er ansvarlige overfor våre støttespillere, organisasjoner og menigheter som støtter oss, ledere og mottakerne av hjelpen vår. Vi skal være ærlige, troverdige og åpne om alt vi gjør. Våre handlinger skal samsvare med våre ord.

VÅRE METODER

Vi bistår mennesker som er ofre for krig og som må leve i skjul i Burmas konfliktområder og i flyktningeleirer langs grensa mellom Thailand og Burma.

NØDHJELP

Vi gir nødhjelp i områder hvor det herjer konflikt i Burma. Dette innebærer forsyninger med mat, klær, gummistølver, vann, medisin, husly og annet livsnødvendig utstyr.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vi gir langsiktige løsninger på konflikter og fattigdom ved å bygge helseklinikker, tilby utdanning innen helsefag og landbruk og støtter skoler i marginaliserte områder.

HJELP TIL BARN I KONFLIKTOMRÅDER

Vi hjelper barn som er flyktninger, marginaliserte og/eller foreldreløse. Dette innbefatter ernæring, omsorg, helsetilbud, utdanning og mulighet for trosopplæring.

AKTIVISME

Vi ønsker å påvirke beslutningsprosesser, og på denne måten fremme demokrati og menneskerettigheter.

INTERNASJONAL

Partners er en registrert hjelpeorganisasjon i Norge og er tilknyttet Partners Relief and Development som er registrert i ytterlige seks land (Australia, Canada, New Zealand, Thailand, Storbritannia og USA).