Ooops! We noticed you're browser isn't compatible...Sadly, it means you're missing out on the best our site has to offer (and some important bits may not work at all). This is easily fixed though! Upgrade to the latest version of Internet Explorer here.

Våre prosjekter

Med din hjelp gir Partners nødhjelp i akutte krisesituasjoner. Vi står sammen med lokalsamfunnet for gi den hjelpen som er nødvendig for å dekke barns grunnleggende behov. Dette er en del av våre tre prinsipper for å skape en fremtid hvor barn som er ofre for krig, konflikt og undertrykkelse har muligheten til å leve frie, fullverdige liv.

Se videoen
LES MER
Sustainable Development

Bærekraftig utvikling

Partners arbeider for å istandsette familier til å sørge for seg selv. Vi tar initiativ til landbruksprosjekter, husdyrhold og små industriprosjekter for bærekraftige småbedrifter. Ved å hjelpe småsamfunn og familier til å hjelpe seg selv så investerer vi i grunnleggende behov for barn som er ofre for konflikt og undertrykkelse. Der vi arbeider, er fokuset på bærekraftig utvikling.

I tillegg er muligheten for å motta helsehjelp et av barns grunnleggende behov. Ved å trene medisinsk personell, gi utstyre til lokale klinikker, sykehus og støtte helseprogrammer i landsbyene, arbeider Partners for å gi tilgang til den helsehjelpen og de medisinene som et barn trenger for å leve et sunt og godt liv.

Se forskjellen

Opplæring av
helsearbeidere

Landbruks-
prosjekter

Bærekraftige
skoler

En mulighet for
å skaffe en egen inntekt

Utdanne helsearbeidere,
bygge et helseprogram.

Helseopplæring i delstaten Shan

Gjennom en grunnleggende helseutdannelse lærer mennesker fra shanfolket å tilby grunnleggende helsetjenester til mennesker i avsidesliggende landsbyer. I 2009 samlet lederne for shanfolket 60 personer fra hele Shanstaten i en landsby hvor de startet å studere grunnleggende helsearbeid – Community Health Workers (CHW). Ved hjelp av et turnusprogram har dette tilbudet blitt utvidet til å utdanne disse CHWene videre fra et grunnleggende nivå, til mer avansert medisinsk forståelse.

Helseprogram i landsbyer

Dette programmet dyktiggjør helsearbeidere til å utfører grunnleggende og enkle helsetjenester. I dag fungerer disse arbeiderne i 50 landsbyer i karenstaten i Myanmar. De videreformidler kunnskap om helse og gi råd når noen er syke. De er spesielt opplært i å gi familier kunnskap om spebarnsernæring. Dette koordineres med et matproduksjonsprogram, som er et annet av Partners sine prosjekter. Helsearbeiderne på dette grunnleggende nivået har fått opplæring og mottar støtte fra en gruppe med helsearbeidere fra et høyere nivå som igjen har mottatt opplæring gjennom Partners sitt prosjekt. Partners gir helsearbeiderne temabasert opplæring og ledertrening gjennom ulike seminarer. Det er disse som igjen trener nye helsearbeidere og som fungere som ledere for helsearbeidet i landsbyene.

Helsearbeidere behandler en pasient på et sykehus i delstaten Shan i Myanmar.

Så frø for fremtiden.

Bærekraftig matproduksjon

Partners gir opplæring i bærekraftig landbruk. Gjennom organisk landbruk, husdyrhold og effektive landbruksteknikker blir bøndene på landsbygda bedre rustet til å klare seg selv, og sikrer at barna i disse landsbyene har nok og næringsrik mat. I tillegg til opplæringen, får landsbyene tilbud om det utstyret de trenger for å starte fiskedammer, ris- og grønnsaksproduksjon eller starte med husdyrhold. Målet er å tilby nok hjelp til å komme i gang, og kunnskap nok til å fortsette på egenhånd. En spennende teknologi som har økt risproduksjonen er ”SRI” – System for Rice Intensification. Partners sitt team har brukt denne treningsmetoden i over ett år og har sett store økninger i fattige bønders avlinger. Disse prosjektene er viktige i kampen mot feilernæring, og i tillegg gjør de bøndene fri fra avhengigheten av utenforstående og de får tilbake selvfølelsen og troen på sin egen innsats og arbeid.

Landbruk for utdanning

Husdyrhold er en viktig kilde til inntekt. Dette prinsippet har dannet grunnlaget for de lokalbaserte hjemmene for barn som Partners støtter. Disse hjemmene hjelper barn som er ofre for konflikt til å skaffe seg en utdannelsen gjennom å tilby trygge hjem, klær, ernæring og hygiene. Partners hjelper disse hjemmene til selv å skaffe inntekt som igjen kan drifte hjemmene. Dette gjøres gjennom opplæring i husdyrhold og ved å gi dem de husdyrene de trenger for å starte – en gris, en geit, en sau eller fisk til fiskedammen. Opplæringen fokuserer på organisk landsbruksteknikker, hvordan behandle syke dyr og hvordan håndtere økonomi. Ved hjelp av inntektene fra dette er hjemmene og omsorgasarbeiderne bedre rustet til å dekke sine egne behov uten å være avhengig av støtte fra andre mennesker, grupper eller organisasjoner.

Dette lokalbaserte hjemmet for barn i karenstaten i Myanmar har fått geiter som hjelper dem å skaffe inntekter til driften av hjemmet.

Istandsette lokalsamfunnet
til å utdanne barna.

Bærekraftige skoler

De etniske minoritetsgruppene i Myanmar har opplevd tiår med politisk, sosial og økonomisk motgang. Myanmars regjering og hæren har undertrykt befolkningen og begrenset muligheten til å støtte lærere, elever og skoler. Partners sitt bærekraftige skoleprosjekt tilbyr hjelp til fattige samfunn slik at de kan starte sine egne bærekraftige prosjekter som igjen kan skaffe inntekter til å drive skolen og betale lærerne i landsbyen. Partners arbeider tett med landsbyene for å starte disse lokalt forankrede bedriftene som har til hensikt å drive skolen og betale lærerlønningene.

Lokalsamfunn har med stor suksess implementert denne bedriftsmodellen i Shanstaten og den viderutvikles i Karenstaten. Eksempler på bedrifter er storfehold, maisåkre og til og med et motorsykkelverksted. Gjennom å dyktiggjøre lokalsamfunnet til selv å skaffe inntekter som driver skolen for barna, så investerer vi i hele samfunnet. Vi tilbyr utdanning og styrker sikkerhetsnettet som hindrer at barn utsettes for menneskehandel.

Disse elevene i Shanstaten i Myanmar kan gå på skole takket være de lokaldrevne prosjektene som skaffer inntekter som igjen betaler lærerlønningene i landsbyen.

Kreativitet som får
endene til å møtes.

Veveprosjektet

Hser Gay Paw, en av Partners trofaste arbeidere fra karenfolket, startet i 1997 et veveprosjekt. Gjennom mange år med trofast arbeid har vi sett hvordan veveprosjektet forandrer menneskers liv, forvandler lokalsamfunn og utvider seg til å hjelpe og støtte internt fordrevne mennesker i Myanmar og fremmedarbeiderne som har krysset grensen til Thailand.

Kvinnene som mottar hjelp gjennom disse prosjektene mangler grunnleggende utdanning, mat og penger til barnas utdannelse. Dette prosjektet hjelper dem å bidra til familiens inntekter slik at grunnleggende levekostnader dekkes, de får mat på bordet og i tillegg får de kunnskaper om hvordan de kan sy egne klær. For fremmedarbeiderne betyr det også å tilegne seg kunnskaper som senere kan gi dem en bedre jobb. Ved å bruke kreativiteten og lære å skape vakre produkter gjenopprettet også verdigheten og selvrespekten hos disse kvinnene.

En av veskene som er laget for salg av en gruppe kvinner i en landsby langs den thai-burmesiske grensen.
Strengthening Families

Styrke familier

Vi ønsker å styrke familier og skape trygge, gode omgivelser for barn å vokse opp i. Samfunnet trenger skoler og sosiale institusjoner slik at barn ikke blir solgt, kidnappet, utnyttet eller solgt til prostitusjon og slaveri.

Se forskjellen

Omsorg for
barn

En mulighet til
å få en utdanning

Assistanse
til fremmedarbeidere

Åndelig
utvikling

Gi barn på flukt
et håp om en bedre fremtid.

Lokalbaserte hjem for barn

De siste 20 årene har Partners arbeidet for å dekke de fysiske, åndelige og psykiske behovene til flyktningbarna som bor på den thai-myanmarske grensen. Det som startet med en gave på 200 kroner som skulle dekke behovet til ett barn, har nå vokst til å gi omsorg til 900 barn i 16 ulike lokalbasert hjem. De fleste av hjemmene vi støtter tar seg av barn som kommer fra svært fattige landsbyer. Uten tilbudet fra disse hjemmene, ville barna vokse opp uten mulighet for en utdannelsen og med svært lite håp om en fri og fullverdig fremtid.

Hjemmene som Partners støtter har minst to omsorgsarbeidere som har ansvaret for barna og fungerer som foreldre. Gjennom generøse givere betaler Partners for deler av omsorgsarbeidernes lønn. Partners skaffer også midler til størstedelen av hjemmenes behov for mat og hygieneartikler. Det som ikke er like lett å måle er den kjærligheten barna hver dag mottar fra sine omsorgspersoner, og hvilken innflytelse dette vil ha på dem resten av livet.

Disse barna får en utdannelse takket være den omsorgen de får i de lokalbaserte hjemmene hvor de bor.

Økt tilgang til
utdanning for alle barn

Utdanning for karenfolket

Tilgang til utdanning er helt fundamentalt for et barns velvære og utvikling. Dessverre er tilgangen til utdanning begrenset for internt fordrevne mennekser i Myanmar, spesielt for de barna som ønsker å studere utover grunnskolenivå. I de fleste landsbyer, midlertidige eller permanente, så finnes det svært få offentlige skoler.

I samarbeid med Karen Education Department og Karen Teachers Working Group grunnla Partners i 2005 Karen State Education Assistance Group (KSEAG). Målet var å gi flere barn i Karenstaten tilgang til utdanning. I dag støtter Partners KSEAG med opplæring av lærere og lønn til disse. Partners støtter også utlevering av skolemateriell og kartlegging av behovet for dette. Mer enn 130.000 barn på 1.250 skoler i Karenstaten får hvert år tilgang til utdanning gjennom dette programmet.

Takket være utdanningsprogrammet, mottar en svært lykkelig elev skolemateriell på en skole i Karensaten i Myanmar.

Omsorg for og dyktiggjøring
av de mest sårbare.

SEED læringssenter

Partners ønsker å tilby praktisk hjelp til mennesker som kommer som fremmedarbeidere fra Myanmar. Vi ønsker å hjelpe familiene slik at de ikke havner i fattigdom og desperasjon som ofte gjør at foreldrene tar barna ut av skolen, eller til og med selger dem inn i prostitusjon. I tett samarbeid med organisasjonen ”Shan Youth Power” tilbyr Partners ulike former for opplæring på SEED-læringssenteret. Her lærer unge fremmedarbeidere også hvordan de skal skaffe seg en trygg jobb. Vi har et spesielt fokus på de som jobber på barer, restauranter, byggeplasser eller på det lokale markedet. Teamet vårt besøker også samfunn med mange fremmedarbeidere og tilbyr opplæringsprogram med et spesielt fokus på å bekjempe samfunnets sosiale problemer og utfordringer innen utdanning og helse. Gjennom utdanning, trening og støtte, hjelper SEED-senteret å styrke unge fremmedarbeidere og senker risikoen for at unge mennesker på ulike måter blir utnyttet.

Migrant Care Program

Every year, many migrants from Myanmar come to seek work in Thailand to escape the desperate poverty of their homeland, however they continue to face many hardships and exploitation upon their arrival. Through our Migrant Support Project, Partners works with a local church in Mae Sot to assist migrant workers in accessing healthcare, food, education and skills training; as well as finding jobs and enrolling their children in school. Additionally, our team regularly provide free eye clinics in the migrant communities, supplying glasses to those with poor eyesight and helping improve their quality of life. Not only does this practical assistance significantly ease the burden on new arrivals, it builds hope within these families for a brighter future for their children.

9 year old Nin Wai Oo’s school fees, uniform and transportation costs to and from school are supplied thanks to the Migrant Care Program.

Gir håp og
gir gjenopprettelse.

Bibelskoleprogram

In addition to providing access to education, we believe it is imperative for children to have spiritual guidance on their life journey. The Bible Schools Program helps provide this spiritual guidance and increases the educational opportunities of children living in refugee camps along the Thai-Myanmar border. This is achieved through the provision of Bible School Scholarships for 50 students living in refugee camps on the Thai-Myanmar border, as well as on-going support of Bible Schools’ operational and maintenance costs. Many graduating students go on to provide support, encouragement and work to build reconciliation in villages affected by conflict in Myanmar, helping make these safer places for children to grow and flourish in.

Students attending a lecture at a Bible School situated in a refugee camp on the Thai-Myanmar border.
Emergency Relief

Nødhjelpsarbeid

Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner. Mennesker på flukt mottar mat, midlertidig husly og annet som er nødvendig for å overleve. Nødhjelp er viktig når krig eller andre situasjoner oppstår og overlater barn uten beskyttelse og gjør dem sårbare for lidelse og utnyttelse.

Delstaten Kachin

Partners har bistått med nødhjelp til delstaten Kachin de siste tre årene, etter utbruddet av konflikten med det militære i Myanmar juni 2011. Konflikten sendte over 100.000 mennesker på flukt. I tillegg til å gi akutt nødhjelp som mat, husly, klær og medisiner, har vi inngått samarbeid med lokale organisasjoner for å etablere bærekraftige gårder og nettverk for samfunnsoppbygging. Nettverkene arbeider for å støtte tusenvis av internt fordrevne som bor i midlertidige leirer. Disse nettverkene, «Care Networks», dekker et bredt spekter av behov, inkludert medisinsk hjelp, omsorg for foreldreløse barn, rusforebygging, forebygging av menneskehandel, utdanning og matutdeling.

Delstaten Karen

Tiår med konflikt, mellom det militære i Myanmar og væpnede motstandsgrupper, har ført til intern fortrenging av hundretusener av mennesker i Karen-staten, og de siste 20 årene har Partners vært der for å gi livreddende nødhjelp. Etter en våpenhvileavtale i 2012 har den aktive konflikten blitt betydelig redusert. Men konsekvensene som tiår med borgerkrig har på jordbruk og tilgang til helsetjenester, har etterlatt mange mennesker i nød, utsatt for alvorlig matmangel og sykdomsutbrudd. I tillegg til å finansiere mobile helseklinikker, deler vi ut medisin når sykdomsutbrudd oppstår, og distribuerer mat til familier som sliter med å skaffe nok mat til seg selv og barna.

Delstaten Rakhine

I mai 2012, brøt sekterisk vold ut i delstaten Rakhine, mellom buddhistiske Rakhine-innbyggere og hovedsakelig muslimske Rohingya. Rundt 150 000 mennesker er fortsatt på flukt i og rundt Sittwe og Maungdaw på grunn av volden. Partners har bistått med nødhjelp til menneskene som er i leirene nær Sittwe. Nødhjelpen har bestått av utdeling av ris, grunnleggende medisinsk støtte, telt for husly, samt frø og gjødsel for å kunne etablere en mer bærekraftig matforsyning. Å få tilgang til dette fordrevne folkeslaget har vært utfordrende. Forholdene har blitt så uutholdelige at tusenvis velger å flykte fra undertrykkelsen. Eneste håp er å velge livsfarlige båtreiser i hendene på menneskesmuglere, bare for å komme til Thailand eller Malaysia der de blir utsatt for ytterligere angrep på deres menneskeverd.

Delstaten Shan

Pågående militære sammenstøt mellom militæret i Myanmar og etniske motstandsgrupper, har ført til at mange uskyldige barn og deres familier har måtte flykte fra sine hjem nord i delstaten Shan. Ved hjelp av etablerte nettverk, utviklet gjennom vårt prosjekt «Bærekraftige skoler», har Partners vært i stand til å gi livreddende matforsyninger. Men tilgang til helsetjenester og utdanning er fortsatt en bekymring for disse fordrevne menneskene.

Se endringen

Hva kjennetegner oss?

Motivert av troen vår, og med en overgivelsen til å skape bærekraft i prosjektene våre og samarbeide med sivilsamfunnet og lokale organisasjoner, ønsker vi å skape en trygg fremtid for barn som lider under konflikt og undertrykkelse.

Endringene

Din støtte gjør vårt arbeid mulig. Endringene som skjer, er tydelig. Se på tallene, og enda viktigere: se på historiene om håp bak hvert tall.

Se endringen