The Story

Rohingyafolket
fortjener frie,
fullverdige liv.

Partners har i 20 år arbeidet med å hjelpe mennesker som lider på grunn av konflikter, slik som Rohingyafolket. I krisesituasjoner må mennesker først og fremst få dekket sine grunnleggende behov for vann, mat og medisiner, og de trenger beskyttelse mot all form for utnyttelse. Vil du være med å hjelpe?

I enkelte områder går bare 4 % av barna på skole.

Tiår med militærstyre har gjort Burma til en nasjon der tilgang til grunnleggende ting som utdanning og helsetjenester ofte er svært dårlig. Med over 500 000 internt 60 år fordrevne mangler også mange et hus å bo i og en sikker kilde til mat for deres familier.

Fra utdanning av helsearbeidere til skolemateriell, det handler om å så frø for fremtiden.

Vi jobber for lokalt forankrede løsninger og utviklingsprosjekter som er bærekraftige og som vil vare i generasjoner slik at barna går en bedre fremtid i møte.

I stedet for å ha vondt av alt det fæle som skjer i verden, hvorfor ikke gjøre noe med det?

For prisen på rundt 5 kaffe kan du gi en familie som trenger mat ris for en måned. Å gjøre en forskjell koster ikke mye, og det er også mange andre måter du kan bidra til vårt arbeid med barn i Burma.

Da to helt vanlige mennesker hjalp et foreldreløst barn - og startet Partners

De hadde møtt flyktningeleirens "reservemamma" Rose og en foreldreløs liten jente. Hvem skulle ta vare på henne? De regnet på det og kom frem til at det ville koste 200 kr per år. Nå har tusenvis av barn i Burma fått fornyet håp for fremtiden på grunn av denne typen medfølelse.