ØKONOMI

Disse rapportene gir en oversikt over arbeidet Partners driver. På den ene siden forteller rapportene om lidelser og undertrykkelse av de etniske minoritetene i Burma. På den andre siden tegner de et bilde av håp. I rapportene kan du lese om hvordan en liten organisasjon med svært begrensede ressurser har påvirket tusenvis av menneskeliv.

Økonomi

Årsmelding 2013
09/18/2014
Årsmelding 2012
08/07/2013
Årsmelding 2011
07/01/2012
Annual Report 2010
05/02/2011
Annual Report 2009
05/01/2009
Crossing Boundaries
05/01/2008